حلقه های شجره طیبه صالحین بسیج دانش اموزی شهید رهانی دبیرستان ولایت تبریز